ម៉ាស៊ីនឆូតកាតដល់ឆ្លាតវៃ

LANDI APOS A8 / CENTERM K9: ជាឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធ WIFI/ស៊ីម។ បច្ចុប្បន្នកំពុងគាំទ្ររាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ UnionPay ដូចជាកាតនាពេលបច្ចុប្បន្ន (អូស, បញ្ចូលនិងគ្មានទំនាក់ទំនង) ។ ការទូទាត់តាមកូដខ្ជូអល (QR) (ទម្រង់ម្ចាស់ប័ណ្ណបច្ចុប្បន្ន និង ទម្រង់តំណាងចែកចាយបច្ចុប្បន្ន) ។

អានបន្ថែម
POS Terminal

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត

ដានែមីក ផេម៉ិន ផ្តល់ជម្រើសទូទាត់ចម្រុះសម្រាប់តំណាងចែកចាយរបស់យើងដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកគ្រប់គ្នា។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ឈ្មួញទាំងអស់មិនត្រឹមតែយើងផ្តល់ម៉ាស៊ីន POS សម្រាប់ការបង់ប្រាក់នៅក្នុងហាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ជូននូវការស្កេន QR កូដ និង ដំណោះស្រាយទូទាត់តាមអ៊ីនធើណែតផងដែរ។

អានបន្ថែម
Online Transaction

ដំណោះស្រាយទូទាត់

តំណាងចែកចាយនីមួយៗមានតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន និង គោលដៅក្នុងការទូទាត់ប្រាក់។ដាយនែមីក ផេម៉ិន និងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីសំរេចបំណងប្រាថ្នាផ្តល់នូវដំណោះស្រាយការទូទាត់ប្រាក់ល្អបំផុតសម្រាប់ឯកត្តបុគ្គល និងផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

អានបន្ថែម
Customer Solution

លក្ខណៈពិសេស

Small Icon 3

ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច

ដាយនែមីក ផេម៉ិន ត្រូវបានជំរុញដោយការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។ យើងប្តេជ្ញាផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះដល់តំណាងចែកចាយរបស់យើង។

Small Icon 2

ការទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួល

ដាយនែមីក ផេម៉ិន មានបំណងផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ទូទាត់សាមញ្ញនិងងាយស្រួលសម្រាប់តំណាងចែកចាយ និង អតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈម៉ាស៊ីន POS ជារួមរបស់យើង។

Small Icon 1

ការកែប្រែតាមបំណងអតិថិជន

ដាយនែមីក ផេម៉ិន កាត់បន្ថយផែនការរបស់តំណាងចែកចាយផ្ទាល់សម្រាប់តំណាងចែកចាយម្នាក់ៗ ដោយយោងទៅតាមបំណងប្រាថ្នាជាក់លាក់របស់ពួកគេ។